P O D M Í N K Y   P R O   P O S K Y T N U T Í   S L E V

- Zákazník, který u naší firmy zakoupí jednorázově zboží v hodnotě nad 5.000 Kč včetně DPH má právo na poskytnutí slev a dalších výhod ve smyslu následujících odstavců.

Sleva se poskytuje po předložení zákaznické karty takto:

Podmínky pro vydání Zákaznické karty:

Zákazníkovi je při splnění stanovených podmínek vydána Zákaznická karta, která jej opravňuje k obdržení slev podle předcházejících odstavců. Použití zákaznické karty je dále upraveno takto: